(Nem csak)

"Sárkányrepülésért Alapítvány"

Adószáma:19013907-1-13
Számlaszám (új):10918001-00000021-33980000A nyolcvanas évek (múlt század) közepe után rá kellett eszméljünk, hogy klubunk - az MMRK
azaz a Műegyetemi és Mezőgazdasági Repülők Klubja - támogatói már nem támogatók.
Nevünkben még viseltük nevüket, de zsebünk már üres volt. A sárkányrepülés még fejlődő-
ben volt, de tudtuk, ezen túl csak magunkra számíthatunk.  Együtt és külön gondolkodtunk,
mit tehetnénk, ha sportunk másnak nem fontos, csak nekünk. Balázs Péter és Baráth Zoltán
egymástól függetlenül, egy időben gondoltak arra, alapítványt kéne létrehozni.  A gondolat
szerencsére nem halt el, mert Geiszt László utánajárt, mi a teendő és ezután feltette a kér-
dést, ki az, aki fizetne is azért, hogy legyen.
Így jött létre a következő alapítók által a „Sárkányrepülésért Alapítvány”: 


       Geiszt László
       Gausz Tamás
       Baráth Zoltán
       Kovács András
       Kánnár László
       Farkas Attila
       Turzó árpád
       Kelemen Kornél
       Pető István
       Dybas Alfréd
       Tóth Ferenc
       Dobrocsi Kálmán             (Az aláírás szerinti sorrend)


A tagok mind az MMRK tagjai voltak, az alapítás éve 1989, a sorszáma 199.   Ez a mai több
ezer alapítvány között igazán figyelmet érdemel.  Főleg így, hogy még létezik, működik,
nem csak van.  Ha az alapítók akkor tudják, hogy a dokumentum aláírásával gyakorlatilag
egy életre összekötik magukat, nem tudom, mit szólnak.   Szerencsére ez eddig csak
adminisztratív nehézségeket okozott. 


A kuratórium vezetője Geiszt László lett. 
Tagok: Farkas Attila 
      Gausz Tamás


Az alapításban jegyzett 25.000 Ft ma már nevetséges összeg, akkor egy fél sárkány ára
volt. Az alapítványi forma, mint a sorszámból is látszik, alig volt ismert. Ezért az adóhatóság
a kezdetekben igen kedvező kondíciókat biztosított a működéshez.  Így a vagyon eleinte
szépen gyarapodott.    A cél a kedvező lehetőségek pillanatnyi kihasználása mellett a mű-
egyetemi sárkányrepülők hangárjának tetőcseréjéhez szükséges pénzek összegyűjtése
volt, lehetőleg, mielőtt az összedőlne. (Ez, sajnos, csak mint távoli cél él emlékezetünkben
továbbra is.)  Közben azért volt egyéb haszna is a létezésének.  Lehetővé tette például a
Madártoll című, könnyűrepülőknek készülő újság megjelenését. Vagy lehetővé tette a B & B
(Bocsák-Baráth) Kupa díjazását, ami közös sárkányos-ernyős MKK-szerű verseny volt, közös
értékeléssel. Szabályait szinte egy az egyben átvette az MKK.  Néhány későbbi sárkányos
és ernyős versenyt hozott kedvező helyzetbe és egyéni lehetőséget is biztosított. Még
kevésbé ismert, hogy biztonsági méréssorozatot támogatott.  Hogy újabb kori példa is
legyen, 2003-ban a szintén közös, ernyős-sárkányos Nyikom Kupát támogatta. Mindezt úgy,
hogy az eredeti cél ne kerüljön még távolabb, tehát szűkösen. Időközben az adóhatóság
újabb és újabb rendelkezéseket hozott, hogy ne érje meg annyira civil célokra adakozni.
Újra és újra követni kellett adminisztrációval a változásokat. Ahogy a kurátorok egyre inkább
nem repültek, úgy szállt egyre alább az alapítvány ismertsége.  Gyakorlatilag már csak az
alapítók emlékeztek rá, és adományaikat ők is egyre inkább más repülős helyekre irányí-
tották. 2002-ben történtek olyan dolgok, amik arra motiváltak, hogy újra aktívvá tegyem az
alapítványt.  Az eredeti alapító okiratban foglaltak csak szűk mozgásteret engedtek, ami a
bármily nemes célú támogatás kiutalását is megnehezítette.  Ezért az alapszabály módosí-
tása vált célszerűvé. A módosítási próbálkozást a bíróság többször visszaadta - egyébként
jogtalanul - , miközben az is kiderült, alapítók nem lehetnek kurátorok, legalábbis meghatá-
rozó többségben nem. Ezért új, a repülésnek és az alapítók szándékainak is megfelelő kura-
tóriumot kellett találni.


Az új kuratórium: József Polonyi Gábor (képviselő)
        Tagok: Baráth Zoltán (ügyvezető)                barath.omi@freemail.hu
              Tábor Tamás
              Takácsy Géza                          btg@mail.datanet.hu


Az átalakítás két évig tartott és persze nem is volt ingyen.  A kor jogszabályai miatt is, de a
szélesebb mozgástér miatt is sok minden változott az Alapszabályban.   Egy, csak egy dol-
got nem lehetett megváltoztatni, a nevét! Bár az Alapszabály említést tesz a rokon sportág-
akról, de nevében nem utalhatott rá, így maradt a szívünknek egyébként kedves Sárkány-
repülésért Alapítvány. Most már olvasható az új Alapszabály is.

És akinek van ötlete...

           Baráth Zoltán (Zotyó)   barath.omi@freemail.hu   06-30-924-1744


                                                              Az ismertető elejére
      
Motoros Könnyűrepülő Szövetség
Honlap: http://members.chello.hu/plastinnova.kft/
   Mail: mihaly.rigo@mail.datanet.hu
            
     
                                                                                                  A linkgyűjtemény elejére     Az ismertető elejére
     
    

 Sárkányrepülésért Alapítvány        Adószám:19013907-1-42        Ügyvezető:Baráth Zoltán  06-30-924-1744